Oddział w Podsarniu-Harkabuzie
przy parafii pw. św. Jana Pawła II

Kierownictwo

Karolina Maćkowiak

Klaudia Maćkowiak

Roksana Danowska

ks. Leszek Uroda

Spotkania

Piątek – 18:00