O nas

Przedstawmy się! - Cztery dziewczyny z koszulkami KSM AK

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to ludzie, którzy pragną wykorzystać swoją młodość najlepiej, jak tylko się da. Nasza wspólnota istnieje oficjalnie od 10 października 1990 r., a powołana została przez Konferencję Episkopatu Polski. Naszym zadaniem jest zaspokajanie duchowych oraz społecznych potrzeb młodych katolików.

Grafika z tekstem - Najważniejszą misją KSM-u jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie oraz upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego - Statut KSM, § 10

W Archidiecezji Krakowskiej reaktywowani zostaliśmy 7 lutego 1993 r., jednak nasze działania sięgają już 10 października 1990 r., czyli samej reaktywacji KSM-u w Polsce. Nasze Stowarzyszenie tworzą  osoby w wieku od 14 do 30 lat, które chcą od życia czegoś więcej i nie zamierzają ulegać schematom tego świata.

Grafika z tekstem - Gdzie można nas spotkać?

Mówią, że najważniejszy jest fundament. Nie inaczej funkcjonuje to u nas — podstawą struktury naszego Stowarzyszenia są Oddziały w parafiach i Koła przy uczelniach lub szkołach. Ich działalność koordynuje Kierownictwo, a duchowo czuwa nad wszystkim Ksiądz Asystent Oddziałowy. Idąc wyżej, działalność wszystkich Oddziałów i Kół z danej diecezji nadzorowana jest przez Zarząd Diecezjalny oraz Księdza Asystenta Diecezjalnego. Natomiast w Polsce władzę nad wszystkimi Zarządami sprawuje Prezydium Krajowej Rady z Księdzem Asystentem Generalnym. Nad działaniami każdego z wymienionych organów czuwa odpowiadająca im na danym szczeblu Komisja Rewizyjna. Raz w roku przedstawiciele każdego z Oddziałów i Kół spotykają się na Zjeździe Diecezjalnym w swojej diecezji, by omówić najważniejsze kwestie związane z działaniami wspólnoty, a co dwa lata także aby wybrać Zarząd Diecezjalny kolejnej kadencji. Podobnie wygląda to na tle parafii oraz kraju. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z Walnym Zebraniem Członków i ewentualnym wyborem nowego Kierownictwa, natomiast przedstawiciele Zarządów Diecezjalnych spotykają się na Krajowych Radach KSM.

Grafika z tekstem - Konferencja Episkopatu Polski
Grafika z tekstem - Jak działamy?

Dwoma głównymi filarami naszej wspólnoty są formacja i akcja.

Formacja pomaga nam w rozwoju duchowym, dzięki czemu nasze więzi z Panem Bogiem mogą stawać się coraz mocniejsze, a relacja z Nim jeszcze głębsza. Akcja natomiast to nasze oderwanie się od szarych schematów tego świata i wyjście poza jego szablony. Działamy jako młodzi, a więc chcemy pokazywać i udowadniać innym, że nasze pokolenie potrafi nie tylko wegetować na kanapie, ale także stawiać sobie ambitne cele, do których dąży i które potrafi wspólnymi siłami osiągnąć.

Te dwa elementy nie mogą być jednak od siebie rozdzielane. Z modlitwy zawsze wypływa konkretne działanie. Nasze dobre uczynki są owocami wiary w Pana Boga. To On uzdalnia nas do wielkich rzeczy w naszym życiu, dlatego też samo działanie pozbawione kontaktu
z Jezusem nie będzie miało jasno określonego, konkretnego celu, z którego miałoby wyniknąć wspólne dobro.

Grafika z tekstem - Dziś to najlepszy czas na działanie!

KSM przygotowuje nas do życia dojrzałego, pełnego pasji i wiary w to, że to właśnie od ludzi młodych zależy przyszłość, i teraźniejszość. Nasza wspólnota to budowanie swojej tożsamości na prawdzie w relacji z Chrystusem oraz wytrwałe dążenie drogą wartości do obranych przez nas ideałów. KSM-owicze to ludzie pełni pasji do życia, umocnieni mocą Chrystusa, który uzdalnia ich na drodze ku świętości.

Nie boimy się działać! Nie zamierzamy siedzieć w domu z założonymi rękami i czekać, aż świat zadecyduje za nas. Pragniemy żyć tu i teraz!

Grafika uśmiechniętych młodych ludzi