O nas

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to ludzie, którzy pragną wykorzystać swoją młodość najlepiej, jak tylko się da.
Nasza wspólnota istnieje oficjalnie od 10 października 1990 r., a powołana została przez Konferencję Episkopatu Polski.
Naszym zadaniem jest zaspokajanie duchowych oraz społecznych potrzeb młodych katolików.

W Archidiecezji Krakowskiej reaktywowani zostaliśmy 7 lutego 1993 r., jednak nasze działania sięgają już
10 października 1990 r., czyli samej reaktywacji KSM-u w Polsce. Nasze Stowarzyszenie tworzą  osoby
w wieku od 14 do 30 lat, które chcą od życia czegoś więcej i nie zamierzają ulegać schematom tego świata.

Mówią, że najważniejszy jest fundament. Nie inaczej funkcjonuje to u nas — podstawą struktury naszego Stowarzyszenia są
Oddziały w parafiach i Koła przy uczelniach lub szkołach. Ich działalność koordynuje Kierownictwo, a duchowo czuwa nad
wszystkim Ksiądz Asystent Oddziałowy. Idąc wyżej, działalność wszystkich Oddziałów i Kół z danej diecezji nadzorowana
jest przez Zarząd Diecezjalny oraz Księdza Asystenta Diecezjalnego. Natomiast w Polsce władzę nad wszystkimi Zarządami
sprawuje Prezydium Krajowej Rady z Księdzem Asystentem Generalnym. Nad działaniami każdego z wymienionych
organów czuwa odpowiadająca im na danym szczeblu Komisja Rewizyjna. Raz w roku przedstawiciele każdego z Oddziałów i Kół
spotykają się na Zjeździe Diecezjalnym w swojej diecezji, by omówić najważniejsze kwestie związane z działaniami wspólnoty,
a co dwa lata także aby wybrać Zarząd Diecezjalny kolejnej kadencji. Podobnie wygląda to na tle parafii oraz kraju.
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z Walnym Zebraniem Członków i ewentualnym wyborem nowego Kierownictwa,
natomiast przedstawiciele Zarządów Diecezjalnych spotykają się na Krajowych Radach KSM.

Dwoma głównymi filarami naszej wspólnoty są formacja i akcja.

Formacja pomaga nam w rozwoju duchowym, dzięki czemu nasze więzi z Panem Bogiem mogą stawać się coraz mocniejsze, a relacja
z Nim jeszcze głębsza. Akcja natomiast to nasze oderwanie się od szarych schematów tego świata i wyjście poza jego szablony.
Działamy jako młodzi, a więc chcemy pokazywać i udowadniać innym, że nasze pokolenie potrafi nie tylko wegetować na kanapie,
ale także stawiać sobie ambitne cele, do których dąży i które potrafi wspólnymi siłami osiągnąć.

Te dwa elementy nie mogą być jednak od siebie rozdzielane. Z modlitwy zawsze wypływa konkretne działanie. Nasze dobre uczynki są
owocami wiary w Pana Boga. To On uzdalnia nas do wielkich rzeczy w naszym życiu, dlatego też samo działanie pozbawione kontaktu
z Jezusem nie będzie miało jasno określonego, konkretnego celu, z którego miałoby wyniknąć wspólne dobro.

KSM przygotowuje nas do życia dojrzałego, pełnego pasji i wiary w to, że to właśnie od ludzi młodych zależy przyszłość, i teraźniejszość.
Nasza wspólnota to budowanie swojej tożsamości na prawdzie w relacji z Chrystusem oraz wytrwałe dążenie drogą wartości do obranych
przez nas ideałów. KSM-owicze to ludzie pełni pasji do życia, umocnieni mocą Chrystusa, który uzdalnia ich na drodze ku świętości.

Nie boimy się działać! Nie zamierzamy siedzieć w domu z założonymi rękami i czekać, aż świat zadecyduje za nas.
Pragniemy żyć tu i teraz!