Formacja KSM

Po co się formować?

W zasadzie odpowiedź na to pytanie wiąże się ściśle z celem życia każdego człowieka, jakim jest spotkanie Boga i uczestnictwo w Jego chwale. Brzmi patetycznie, ale tak naprawdę chodzi o to, aby zobaczyć dobro jakim Bóg nas obdarował, podziękować Mu za nie, wychwalać Jego wielkość. Pamiętajcie! Bóg objawia się zawsze! On pozwala się znaleźć!

Start w formacji

Formacja za swój punkt wyjścia winna wziąć wpatrywanie się w życie, w jego bogactwo i wartość. Na tej podstawie rodzą się uczynki miłości. Wypływają zatem z wiary, która jest darem Boga.
Formować się, znaczy odkrywać Bożą miłość w swoim życiu!
Owo odkrywanie dokonuje się poprzez praktykę.

Sekcje w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej:
https://prezi.com/mj_bxrrw7lml/sekcje-ksmak/

Dziesięć zasad KSM-owicza:
1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.
2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
3. Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce.
4. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.
5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.
7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.
8. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.
9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.

Ważne jest naśladowanie świętych postaci: bł. Karoliny Kózki i św. Stanisława Kostki

Koniecznie sprawdź jeszcze bazę obowiązkowych konspektów przygotowanych dla Twojego oddziału:
Konspekty dla Oddziałów