Prezes

Klaudia Widłak

Studentka zarządzania kulturą współczesną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Związana z oddziałem KSM Skawina od momentu jego reaktywacji w 2014 roku do dziś. To tam poznała piękno działania we wspólnocie. W skawińskim oddziale pełni funkcję sekretarza. Jest wdzięczna za wszystko, czego doświadczyła w KSMie i za każdego KSMowicza, którego miała i nadal ma okazję poznać. Od kilku lat z radością dokumentuje działalność KSM na fotografiach. Interesuje się muzyką chóralną – swoją pasję śpiewania na Bożą chwałę realizuje w parafialnym chórze. Uczestniczyła w KSMowych szkoleniach ogólnopolskich, gdzie mogła rozwijać swoje umiejętności promocji Stowarzyszenia w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

Wie, że idąc za Chrystusem i żyjąc z Nim w przyjaźni nie musi się o nic martwić, bo przecież Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie (Ps 23).