Delegat na Krajową Radę KSM

Natalia Czaplak

Studentka IV roku Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od czasów gimnazjalnych aktywnie udziela się w oddziale KSM Strumiany. Organizacja od samego początku stanowi dla niej ważny punkt odniesienia – poznała tu wspaniałych przyjaciół, pogłębiła swoją relację z Bogiem, a poza tym miała szansę rozwinąć się w pracy społecznej dla lokalnej wspólnoty katolickiej. W pracy tej jak i w różnych formach zaangażowania towarzyszy jej hasło „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”; zdolność oddania Bogu nawet w trudnych chwilach daje jej siłę do pokonywania wszelkich przeszkód. Swoje zaangażowanie rozwija z myślą o wielkiej misji KSM, który nie tylko daje szansę młodym ludziom poznać osoby o podobnym światopoglądzie i wrażliwości, lecz przede wszystkim umożliwia zbudowanie głębokiej relacji z Bogiem w Kościele. Poza pasją pedagogiczną i chemiczną, uwielbia śpiewać, pasjonuje się muzyką kościelną, przepada za włoskim jedzeniem i zapachem konwalii. Wśród jej zainteresowań wymienić można też wędrówki górskie, narciarstwo, a także czytanie publicystyki katolickiej