Wspieramy Dom Samotnej Matki – 10. Rajd dla Życia

Ideą Rajdu dla Życia jest nie tylko promowanie jego świętości, ale i konkretne wsparcie. W tym roku środki uzyskane w ramach akcji zbierania kilometrów (podczas pielgrzymki rowerowej do bł. Karoliny do Zabawy czy w ramach „30 km na 30-lecie KSM”) przekażemy instytucji, która bardzo konkretnie przyczynia się do ochrony życia poczętego i pomocy mamom w potrzebie. Mowa o Domu Samotnej Matki prowadzonym przez Archidiecezję Krakowską przy ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie, w którym posługują siostry Nazaretanki.

Z Domem tym wiąże się ciekawa historia i postać kardynała Karola Wojtyły. Przeczytajcie sami:

        W 1974 r. Metropolita Krakowski, ks. kard. Karol Wojtyła, w liście do wiernych z dnia 8 maja wezwał wszystkich do ratowania życia dzieci nienarodzonych, nazywając przerywanie ciąży najboleśniejszą raną społeczeństwa katolickiego w Polsce.

       Wiele samotnych matek przychodziło do krakowskiej kurii z prośbą o pomoc. Wydział Duszpasterstwa Rodzin udzielał im najczęściej finansowego wsparcia. Kardynał widział jednak, że dla tych matek konieczna jest inna forma pomocy. Zrozumiał, że wyrzucane z domów, z wynajętych mieszkań, potrzebują dachu nad głową – prawdziwego domu. Zamysłem kard. Wojtyły było, aby misją Domu była troska o poczęte w łonie kobiety nowe życie i opieka nad matką w okresie okołoporodowym. W tej sytuacji zwrócił się do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, którego misją jest szeroko rozumiana pomoc rodzinie, aby swą opieką objęło samotne matki. Prosił siostry, aby na ile to będzie możliwe towarzyszyły matkom także po opuszczeniu Domu, tak długo, jak będą tego potrzebować.  Zgromadzenie, odpowiadając na jego prośbę, już w listopadzie udostępniło potrzebującym matkom swój dom przy ul. Warszawskiej 13 w Krakowie. Pierwsza matka zgłosiła się w dniu imienin kard. Wojtyły. Gdy okazało się, że dom przy ul. Warszawskiej 13 nie wystarcza, by pomieścić wszystkie szukające pomocy kobiety w ciąży, z polecenia kard. Wojtyły, w 1978 r. w październiku, przed jego wyjazdem na konklawe, został zakupiony budynek przy ul. Przybyszewskiego 39.       

       Ogromnym pragnieniem kard. Wojtyły było, aby to miejsce nie było typową placówką, zakładem, ale funkcjonowało na wzór domu. Na to oczekiwanie ówczesnego kardynała od wielu lat posługujące w nim siostry starają się odpowiadać, tworząc atmosferę miłości, ciepła, akceptacji. W Domu może znaleźć schronienie 8 kobiet i 8 dzieci. Kobiety mogą w nim przebywać cały okres ciąży i pół roku po urodzeniu dziecka. Przez wszystkie lata istnienia Domu pomoc uzyskało ok. 1600 samotnych matek wraz z ich dziećmi.

        Świadczona w Domu pomoc obejmuje troską całego człowieka z jego potrzebami materialnymi, psychicznymi, emocjonalnymi i duchowymi. Kobieta, która trafia do DSM niejednokrotnie jest pozbawiona dóbr materialnych, ale również wiary w siebie, poczucia godności; bywa, że nie ma żadnej motywacji do dalszego życia. Oczywistą formą pomocy jest przygotowanie kobiety do porodu i opieki nad noworodkiem, które dokonuje się szczególnie przez uczestnictwo w Szkole Rodzenia prowadzonej przy Parafii św. Jana Chrzciciela
w Krakowie, oraz pomoc świadczoną kobietom przez siostry posługujące w Domu.

        Ideę DSM  trafnie oddają słowa  abp Marka Jędraszewskiego wypowiedziane podczas jednej z jego homilii: – Kardynałowi Karolowi Wojtyle i tym wszystkim, którzy włączyli się w to wielkie dzieło, chodziło o miłość.  Najpierw tę międzyludzką; matek do własnych dzieci, ale także w węższym jeszcze wymiarze, chodziło o miłość Boga do każdego człowieka. Oni uważali, że tę miłość trzeba za wszelką cenę zachować. Miłość, która przybierała kształt poczętego, rodzącego się dziecka. Chodziło o to dziecko, o jego życie, ale chodziło także o to, aby ludzie, którzy mieli to życie dać, zwłaszcza matki, by poczuły wokół siebie właśnie miłość i solidarność międzyludzką i żeby zrozumiano, że to ich dziecko nie jest tylko ich, że to jest Boży dar.

Dołącz do Rajdu, dla każdego coś odpowiedniego: https://www.facebook.com/events/289919962287876/