Cykl szkoleniowy dla Kierownictw

Dobrze funkcjonujące Kierownictwa to podstawa dobrej organizacji oddziałów. Maj i czerwiec wykorzystaliśmy na podnoszenie umiejętności i wiedzy członków Kierownictw z KSM naszej archidiecezji. Prowadzący – instruktorzy KSM, członkowie Zarządu oraz pracownik biura podczas warsztatów pokazywali, jak dużą rolę ma oddział i co robić, by usprawnić jego działanie.

Szkolenia online odbywały się co tydzień przez 7 tygodni w trzech grupach i dotyczyły m.in.:
– zmian w Statucie KSM i wynikających z niego obowiązków
– komunikacji
– motywowania zespołu
– prowadzenia finansów oddziału
– wychowywania następców
– tworzenia planów pracy, określania misji i celów

Ostatnim etapem cyklu są spotkania Zarządu z poszczególnymi Kierownictwami, które mają na celu rozmowę o mocnych i słabych stronach oddziałów, potrzebach, kierunkach rozwoju i możliwościach wykorzystania potencjału wspólnoty.