Podsumowanie działalności Zarządu Diecezjalnego XIV Kadencji

Już 23 maja Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej wybierze nowy skład Zarządu
Diecezjalnego XV Kadencji. Spotkanie, przez panujące warunki, odbędzie się online. Prosimy wszystkich o modlitwę do Ducha Świętego,
aby wybierający dokonali właściwych decyzji.

Koniec kadencji to zawsze czas na podsumowanie tego co już za nami. I tym razem przygotowaliśmy raport, w którym zebraliśmy
większość działań Zarządu z lat 2018-2020. Koło tej publikacji nie możesz przejść obojętnie.
Zapraszamy do czytania!!!

Raport 2018-2020