Relacja z uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata

Obchody święta patronalnego KSM, to co roku ogromne przeżycie pełne emocji i wzruszeń.
Tradycyjnie tego dnia kandydaci na członków Stowarzyszenia składają Przyrzeczenie KSM-owicza.
W tym roku wypowiedzieli swoje GOTÓW w obecności ks. bp. Damiana Muskusa w Krypcie św. Leonarda na Wawelu – miejscu, gdzie Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą! O nowych członków wzbogaciły się oddziały: Stróża, Skawina, Raba Wyżna, Zawoja, Koło KSM przy AGH, Wola Justowska, Strumiany.

Później wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej w Katedrze, która w tym roku miała
niezwykle podniosły charakter – obchodzono 100. rocznicę odnowienia stosunków dyplomatycznych między RP i Stolicą Apostolską.
W uroczystości wzięli udział biskupi i kardynałowie obu krajów oraz delegacje dyplomatyczne.
KSM-owicze pomagali w oprawie tej liturgii.

#KrólujNamChryste

Relacja fotograficzna Joanna Wojdyła.