Przesłanie Prezesa KSM AK w 100. rocznicę Niepodległości i 40. wyboru Jana Pawła II

Drodzy KSM-owicze!

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przesłania Prezesa KSM AK Kamili Ciupińskiej wygłoszonego podczas XVI Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a także 25-lecia reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.

 

Przesłanie znajdziecie pod linkiem.

Przemówienie Prezesa MPPPP 2018 pdf