XV Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

 

NASZE DZIEDZICTWO – POLSKA

(św. Jan Paweł II, Kraków  Błonia 1979 r.)

 

 

XV  JUBILEUSZOWY  MAŁOPOLSKI

PRZEGLĄD  PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ

z okazji Święta Niepodległości 11 listopada

 

pod Patronatem Honorowym

  1. E. Księdza Arcybiskupa

MARKA JĘDRASZEWSKIEGO

Arcybiskupa  Metropolity  Krakowskiego

i  PIOTRA  ĆWIKA

Wojewody Małopolskiego

***

MAŁOPOLSKI   KONCERT  PRZEGLĄDOWY

4 LISTOPADA 2017  r.  od godz. 9.00

W AULI KOŚCIOŁA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Kraków, os. Szklane Domy 7 

 

***

KONCERT  GALOWY  LAUREATÓW

 

5  LISTOPADA  2017 r.

W AULI KOŚCIOŁA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Kraków, os. Szklane Domy 7 

 

godz. 17.00  Msza Święta za Ojczyznę

godz. 18.30  Koncert  Galowy  Laureatów

z udziałem wyróżnionych chórów, zespołów, solistów oraz zaproszonych artystów.

Ogłoszenie rekomendacji do udziału w edycji ogólnopolskiej.

***

Organizatorzy:

Akcja  Katolicka i  Katolickie   Stowarzyszenie   Młodzieży Archidiecezji  Krakowskiej,

Małopolski  Kurator  Oświaty,  Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej,

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza  Korczaka

 

Przegląd realizowany przy wsparciu finansowym Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

           

Zgłoszenia na kartach zgłoszenia należy przesłać do dnia 23.10.2017 r.(obowiązuje data wpływu) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków, tel.12 6471525, fax.12 6483750. Preferowane  zgłoszenia elektronicznie: ewa@mdkkorczak.pl

 

Regulamin Przeglądu wraz z kartą zgłoszenia znajdują się na stronach:  www.akr.diecezja.pl

www.krakow.ksm.org.pl       www.kuratorium.krakow.pl       www.mdkkorczak.pl

 

2017.XV MPPP.Regulamin

2017.XVMPPP.Karta zgłoszenia