Ogólnopolska Sesja Zarządów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

PRZECIW KLĄTWIE

Młodzież nie zgadza się na brak etyki w życiu publicznym.

 

W dniach 24-26 lutego 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Obrady w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rozpoczął prorektor KUL, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL.  Młodzi spotkali się po to, aby podsumować swoją dotychczasową działalność, inspirować oraz dzielić się pomysłami i doświadczeniem, planować kolejne wydarzenia i akcje. Poruszano między innymi temat takich inicjatyw KSM jak: Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa, Debaty Walentynkowe, szkolenia instruktorskie i menadżerskie, 7 Ogólnopolska Spartakiada Zimowa, Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA, 30-lecie beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny w czerwcu 2017 r. oraz obchodów 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki w 2018 – patronów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W czasie Rady Krajowej młodzież uczestniczyła także w szkoleniu z zakresu przywództwa.

„Jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży widzimy potrzebę rozwoju komunikacji w zakresie duszpasterstwa młodzieży” – mówi Łukasz Brodzik, redaktor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej www.maika.com.pl założonej przez KSM. „Uważamy, że jest to bardzo ważny obszar i dlatego stworzyliśmy MAIKĘ – portal, na którym można znaleźć wiele świadectw życia młodych w Kościele. To również bogate źródło wiedzy o inicjatywach i duszpasterstwie młodzieży, które może być znakomitą inspiracją dla młodych, księży czy katechetów do inicjowania podobnych wydarzeń w swoich środowiskach lokalnych.”

„Formacja i moja działalność  w KSM-ie bardzo wiele w życiu mi dała. Mogłem dużo się nauczyć.  Dzisiaj jestem przedsiębiorcą i nadal jako członek senior wspieram rozwój tego ważnego stowarzyszenia kształtującego młodych ludzi” – mówi Leszek Bodus, wieloletni Przewodniczący Prezydium Rady Krajowej KSM.

W homilii ks. bp Józef Wróbel zachęcał i inspirował młodych ludzi  przykładem świętego życia papieża Jana Pawła II, który odegrał ważną rolę w historii Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Debaty Walentynkowe są odpowiedzią młodych ludzi na promowany we współczesnym świecie konsumpcyjny styl życia. Z roku na rok gromadzą coraz więcej uczestników oraz ekspertów: socjologów, doradców życia rodzinnego, duszpasterzy młodzieży, seksuologów, psychologów; w 2017 roku między innymi:  dr hab. Urszulę Dudziak, prof. KUL czy ks. dr Piotra Pawlukiewicza. W tym roku debaty odbywają się w diecezjach: poznańskiej, katowickiej, kieleckiej, sandomierskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, wrocławskiej, rzeszowskiej, łomżyńskiej, ełckiej, zamojsko-lubaczowskiej, płockiej. –  mówi Agnieszka Wojnarowicz, koordynator Debat Walentynkowych.

„Obecnie ważnym projektem jest prowadzenie przez KSM przy współpracy z biurem prasowym Konferencji Episkopatu – Młodzieżowej Akademii Dziennikarstwa. Polega ona na prowadzeniu warsztatów dziennikarskich na terenie całego kraju, które mają na celu rozwijanie umiejętności korzystania przez młodzież z mediów społecznościowych w celach ewangelizacyjnych.” mówi Asystent Generalny KSM, ks. Zbigniew Kucharski.

Rada Krajowa KSM również przyjęła stanowisko w sprawie spektaklu klątwa.

Działalność artystyczna nie może być usprawiedliwieniem dla nieetycznych form wyrazu. Działalność w obszarze kultury powinna wspierać wychowywanie społeczeństwa w tym co dobre i nie może być tak, że  w kulturze mamy po prostu brak kultury” –  mówi Ilona Trojnar, Przewodnicząca Prezydium Krajowego.

Rada Krajowa KSM wystosowała oficjalny protest w związku ze spektaklem „Klątwa” do Ministra Kultury.

W niedzielnej homilli na zakończenie obrad Rady Krajowej Asystent Generalny ks. Zbigniew Kucharski zachęcał młodzież do wytrwałości i konsekwencji w podejmowanych działaniach –  „ (…) aby zostać świętym trzeba stawać się bohaterem, ale żeby stać się bohaterem najpierw trzeba być niezłomnym, a nawet czasem wyklętym.”

W spotkaniu Krajowej Rady uczestniczyło blisko 100 przedstawicieli Zarządów Diecezjalnych  KSM z 24 diecezji. Gospodarzem spotkania było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

 

 

 

W imieniu Krajowej Rady KSM

Ilona Trojnar

Przewodnicząca

Prezydium Krajowej Rady KSM

1 2 3 4