Adorowanie, głoszenie, świadectwo

rekolekcje1Zakończyły się rekolekcje asystentów diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży prowadzone przez ks. bpa Jacka Kicińskiego.

 

Wstydem jest, kiedy kapłan szuka czasu na modlitwę, ponieważ na wszystko inne czas ma, a na rozmowę z Bogiem nie – mówi bp Jacek Kiciński.  – Ważne jest, aby kapłan z miłości do Boga i drugiego człowieka miał wewnętrzną motywację do akceptacji trudów duszpasterskich. Wiąże się to także z dojrzałością, wolnością od oczekiwania, że inni będą dostrzegać nasze starania i je rozumieć. To właśnie dzięki kontaktowi z Bogiem mamy siłę do nie poddawania się trudnościom – dodał bp J. Kiciński.

Obecne doroczne rekolekcje asystentów diecezjalnych KSM były pogłębione medytowaniem Słowa Bożego i jego poznawania na wzór uczniów, którzy szli do Emaus, a po drodze spotkali Jezusa, który im wszystko wyjaśniał.

Takie rekolekcje są szczególnie cenne, ponieważ księża, którzy poświęcają się młodzieży, angażują się w bardzo trudny obszar duszpasterstwa – mówi asystent generalny KSM ks. Zbigniew Kucharski. – Z jednej strony formacja młodzieży przynosi wiele radości, ale współcześnie trudne uwarunkowania mogą przyczyniać się do frustracji i poczucia zmęczenia. Z tego powodu spotkanie się na rekolekcjach księży, którzy wzajemnie się rozumieją daje dodatkową możliwość wzmacniania się wspólnym świadectwem, co nie jest takie łatwe przy masowych rekolekcjach dla księży niezależnie od wieku i pełnionych funkcji – podsumował ks. Z. Kucharski.

Rekolekcje odbywały się w dniach 24-27 października w Domu Zgromadzenia Sióstr De Notre Dame we Wrocławiu. Uczestniczyli w nich kapłani z 23 diecezji, a poprowadził je ks. bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej Konsultor Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP.

rekolekcje2