Sympozjum o Wolności Sumienia

ProLife-sympozjum-maj2016Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na sympozjum, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, „Wolność sumienia jako fundament demokratycznego państwa”

 

Drodzy Przyjaciele, Obrońcy Życia!
Zapraszam na sympozjum poświęcone niezwykle aktualnemu zagadnieniu wobec ostatnich wydarzeń politycznych i społecznych w Polsce. Trwa społeczna dyskusja nad ustawodawstwem chroniącym życie każdego człowieka od momentu poczęcia. Jednak zbyt rzadko podnosi się w niej kwestię wolności sumienia czy to lekarza, personelu medycznego czy farmaceutów odnośnie do problematyki aborcji. W Polsce wprowadzono do obiegu pigułkę „dzień po” o działaniu również wczesnoporonnym, co stawia wielu pracowników opieki zdrowotnej w bardzo trudnej sytuacji. Te wszystkie kwestie wymagają spokojnej i rzeczowej dyskusji, rozwagi i refleksji – stąd pomysł naszego sympozjum.

Sympozjum „Wolność sumienia jako fundament demokratycznego państwa” odbędzie się 14 maja br. (sobota) w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łazarza 16 w Krakowie (program dołączam).

Zapraszam do uczestnictwa w nim i proszę także o zaproszenie osób, które mogą być zainteresowane tematyką sympozjum.

Ośmielam się zwrócić uwagę na konieczność zgłoszenia uczestnictwa w sympozjum poprzez formularz na stronie internetowej: www.pro-life.pl/sympozjum

Łączę wyrazy szacunku.

Szczęść Boże!

 

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

 Program:

10:00 Otwarcie sympozjum

10:10 prof. dr hab. Kazimierz Korus:
„Wolność, wstyd, sumienie podstawą kultury demokratycznych Aten”

10:50 ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz:
„Metafizyczno-chrześcijańska koncepcja sumienia według św. Jana Pawła II”

11:30 prof. dr hab. med. Bogdan Chazan:
„Nie potrzebujemy lekarzy bez sumień”

12:10 Przerwa

12:40 dr Krzysztof Szczucki:
„Klauzula sumienia w prawie polskim – stan obecny”

13:10 lek. med. Dorota Łucja Jarczewska:
„Klauzula sumienia w zawodach medycznych w różnych krajach świata”

13:40 Dyskusja

14:00 Zakończenie