Konkurs na prace magisterskie i licencjackie – Pro-Life

pro-life-konkurs-2016Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia

Człowieka na prace licencjackie i magisterskie odnoszące się do problematyki pro-life.

W konkursie mogą brać osoby, których prace bronione były w roku 2016, a tematyka mieści się w

następujących zagadnieniach:

-życie ludzkie jako wartość

-rozwój i działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata

-konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach

– strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie

– ekologia prokreacji

– godne umieranie.

Prace należy nadsyłać do dnia 31 grudnia 2016 na adres organizatora.

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne.

Więcej na stronie http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/konkurs-akademicki