Fundacja Dla Młodzieży 1%

1 przód
 
Dnia 26 września 2009 roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży powołało do istnienia „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY”, która jednocześnie ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Fundacja została założona w celu szerzenia i upowszechniania chrześcijańskich wartości, w szczególności wspierania działalności formacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej młodzieży. Dzięki Waszemu wsparciu możemy lepiej realizować naszą misję.
 
1-procent
 
Środki przekazane na KSM Archidiecezji Krakowskiej zostaną wykorzystane na organizację takich inicjatyw młodzieżowych, jak:
- kursy, warsztaty i szkolenia tematyczne
- obozy formacyjne dla dzieci i młodzieży
- kolonie językowe
- zloty i zawody sportowe
- festiwale i przeglądy teatralne
- konferencje, debaty i happeningi dla młodzieży
- pielgrzymki, rekolekcje, czuwania i dni skupienia
- wydawanie „Trybów. Katolickiego miesięcznika studenckiego.”
 
1-2015
 
 
Możesz w łatwy sposób przekazać 1% na KSM dzięki programowi:
1-proc
 
Co trzeba zrobić, aby przekazać 1% podatku. Krok po kroku:
1. oblicz podatek należny urzędowi skarbowemu (1% z pozycji nr 120 PIT-37)
2. przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT w części deklaracji zatytułowanej „Obliczenie zobowiązania podatkowego” znajdź rubrykę „Kwota 1 % zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”
3. w odpowiednią rubrykę wpisz kwotę obliczonego 1 % (pozycja nr 125 PIT-37)
4. wpisz w odpowiedniej rubryce PIT-u (w każdym formularzu jest taka możliwość, np. w formularzu PIT-37 jest to rubryka nr 124) numer KRS Fundacji dla Młodzieży powołanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży: 0000339553
5. w rubryce cel szczegółowy wpisz KSM KRAKÓW (pozycja nr 126 PIT-37)
6. tak wypełniony formularz przekaż do Urzędu Skarbowego.
 
1proc
 
UWAGA! Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 
Rozliczenie emerytów i rencistów:
Emeryci lub renciści, którzy sami się nie rozliczają, a rozlicza ich ZUS mogą przekazać 1% od podatku na rzecz KSM Archidiecezji Krakowskiej. W takiej sytuacji należy samodzielnie wypełnić i złożyć PIT-37 w oparciu o rozliczenie, które emeryt lub rencista otrzymał z ZUS. W odpowiednich rubrykach PIT-37 należy wpisać: „KSM KRAKÓW” oraz Numer KRS „0000339553”.
 
1procksm
 
Istnieje także możliwość wsparcia konkretnej jednostki: „Trybów. Katolickiego miesięcznika studenckiego”, oddziałów KSM Wola Justowska i KSM Balice oraz Koła Akademickiego KSM. W tym celu należy w rubryce „Cel szczegółowy” wpisać odpowiednio:
KSM KRAKÓW – TRYBY
KSM KRAKÓW – WOLA JUSTOWSKA
KSM KRAKÓW  BALICE
KSM KRAKÓW  U SZCZEPANA
KSM KRAKÓW – RABA WYŻNA
KSM KRAKÓW – KREMPACHY
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom. Każda, najmniejsza nawet kwota przekazana na rzecz KSM Archidiecezji Krakowskiej przyczyni się do organizacji inicjatyw formacyjnych, kulturalnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Archidiecezji.
 
1 tył

Akcje

facebook-170  sdm-logo-200x100 1procent-200x67 recital
wydawnictwo-gotow-175x76 banner-tryby-180x80 wzrastanie-175x53 seniorzy-ksm-170X97
wydawnictwo-gotow

PARTNERZY

logo-ak-40x48  psoz-50x50 wojewodztwo-100x29 niedziela logo esprit-100x65 plus-100x41 logo wam-50x61 sbm-big
koninki-logo-40x50
 
gosc niedzielny logo 60x47  logo Rafael-100x47 przewodnik-katolicki-100x32 deon-100x28
 
f3pl-120x24
 
droga-100x49 znak-100