Przesłanie prezesa KSM AK

Drodzy KSM-owicze, czytelnicy!

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przesłania Prezesa Zarządu KSM AK Kamili Ciupińskiej
wygłoszonego podczas XVII Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

 

Kraków, 17.09.2019r.

 

Szanowni Państwo, Czcigodni Księża, Drodzy Młodzi!

Rok temu obchodziliśmy piękną, 100. rocznicę odzyskania Niepodłegłości. Była to szczególna okazja do manifestowania swojego przywiązania do Ojczyzny. Rok później warto zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście jestem patriotą na co dzień, a nie tylko od święta?

A może warto wcześniej zadać sobie pytanie, co w ogóle znaczy być patriotą? Każdy może podchodzić do tego w inny sposób, jednak współcześnie zauważamy, że nie wystarczy przyjść na pochód z okazji święta narodowego z flagą i zaśpiewać hymn, choć owszem, to też jest bardzo ważne. Miłość Ojczyzny powinna przejawiać się przede wszystkim w postawie zaangażowania w sprawy państwowe, np. w uczestnictwie w wyborach, w uczciwej pracy, w jawnym opowiadaniu się za wartościami, które zaszczepili nasi przodkowie i za którymi warto podążać –  wbrew temu, co kreuje dzisiejszy świat. W końcu, a może przede wszystkim, to branie odpowiedzialności za wychowanie przyszłych pokoleń, bo to, jaka Polska będzie w przyszłości, zależy od tego, jak dziś wygląda wychowanie dzieci i młodzieży.

Właśnie kształtowanie dojrzałych obywateli i chrześcijan wzięło sobie za główny cel Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Członkowie uczą się tu poszanowania symboli narodowych, kultywowania tradycji, aktywności społecznej i odpowiedzialności za podejmowane dzieła, które nie służą im samym, a całemu Kościołowi. KSM-owicze powtarzają, że przez cnotę, naukę i pracę są zawsze GOTÓW służyć. W trosce o kultywowanie tradycji narodowej, KSM już od lat jest współorganizatorem Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Pokazuje on, że my, Polacy mamy przepiękny dorobek narodowy, którym warto się szczycić i być z niego dumnym. Widząc na scenie młodych, którzy z wielkim zaangażowaniem i rozrzewnieniem śpiewają o tym, co było przed wiekami, ale i o tym, czym Polska jest dla nich dziś, czujemy, że nasze działania formacyjne mają sens. Wychowujmy młodych tak, by czuli się Polakami, by wiedzieli skąd się wywodzą i za co ich przodkowie przelewali krew. W końcu by wiedzieli, że to oni budują środowisko wokół siebie, mogą realnie wpłynąć na kształt naszego kraju. W czasie szerzących się poglądów promujących odejście od tradycji, prawdziwych wartości, bądźmy gotowi swoją postawą manifestować, że sprzeciwiamy się wszystkiemu, co nie służy rozwojowi młodego człowieka i jego prawdziwej wewnętrznej wolności.

Życzę wszystkim, by nasze dzisiejsze spotkanie było okazją nie tylko do wzruszeń płynących ze śpiewania pieśni patriotycznych, ale i okazją do refleksji, czy wystarczająco troszczę się o losy mojego kraju. Drodzy Młodzi, nie bójcie się swoich ideałów, nie bójcie się płynąć pod prąd, choć nie zawsze będzie lekko. Bądźcie dla swoich rówieśników przykładem patrioty, którym inni będą chcieli się inspirować.

Kamila Ciupińska
Prezes Zarządu
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Archidiecezji Krakowskiej