Marsz Rodzinie i Życiu TAK

ZAPROSZENIE
II Małopolski Marsz „Rodzinie i Życiu – TAK!” w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

W imieniu organizatorów II Małopolskiego Marszu „ Rodzinie i Życiu -Tak!”
serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Małopolski, parafie i wspólnoty w nich
działające do wzięcia w nim udziału.
Marsz odbędzie się w niedzielę 8 października i rozpocznie się o godz. 10.00
uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Metropolity
Krakowskiego J. E. Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Katedrze na
Wawelu.
Po zakończeniu Mszy Świętej wyruszymy z relikwiami św. Jana Pawła II i św. Joanny
Beretta-Molla, największych obrońców życia człowieka – do kościoła św. Wojciecha na
Rynku Głównym.
Marsz odbędzie się pod hasłem „Życiu – tak!” i jest ważnym elementem
obchodzonych od wielu lat w Krakowie Dni Jana Pawła II.
Szczególne słowa zaproszenia kierujemy do młodzieży, rodzin wielodzietnych,
pracowników Służby Zdrowia, honorowych krwiodawców, strażaków i wszystkich
członków organizacji i stowarzyszeń (nie tylko katolickich) z całej Małopolski.
Honorowy patronat nad Marszem objęli: J. E. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski –
Metropolita krakowski i Piotr Ćwik – wojewoda małopolski. Swoją obecnością zaszczycą
nas Posłowie i Senatorowie RP oraz delegacje „autokarowe” Akcji katolickiej
z ościennych diecezji.
Niech udział w tym marszu będzie wyrazem naszego zdecydowanego poparcia dla
skutecznej ochrony życia każdego – bez wyjątku – człowieka od poczęcia po naturalny
kres oraz godności rodziny i małżeństwa.

W imieniu organizatorów zapraszamy

Antoni Zięba Prezes PSOŻC

Grażyna Kominek Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej

Marsz