Zbieramy 1% podatku

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej serdecznie zachęca do przekazania 1% na działalność statutową.

1%

 

Dnia 26 września 2009 roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży powołało do istnienia „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY”, która jednocześnie ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Fundacja została założona w celu szerzenia i upowszechniania chrześcijańskich wartości, w szczególności wspierania działalności formacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej młodzieży. Dzięki Waszemu wsparciu możemy lepiej realizować naszą misję.

Środki przekazane na KSM Archidiecezji Krakowskiej zostaną wykorzystane na organizację takich inicjatyw młodzieżowych, jak:
– kursy, warsztaty i szkolenia tematyczne,
– obozy formacyjne dla dzieci i młodzieży,
– zloty i zawody sportowe,
– konferencje, debaty i happeningi dla młodzieży,
– pielgrzymki, rekolekcje, czuwania i dni skupienia,
– wydawanie „Trybów. Katolickiego miesięcznika studenckiego.”.

1%

Możesz w łatwy sposób przekazać 1% na KSM dzięki programowi:
e-pity

Co trzeba zrobić, aby przekazać 1% podatku. Krok po kroku:
1. Oblicz podatek należny urzędowi skarbowemu (1% z pozycji nr 120 PIT-37)
2. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT w części deklaracji zatytułowanej „Obliczenie zobowiązania podatkowego” znajdź rubrykę „Kwota 1 % zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”
3. W odpowiednią rubrykę wpisz kwotę obliczonego 1 % (pozycja nr 125 PIT-37)
4. Wpisz w odpowiedniej rubryce PIT-u (w każdym formularzu jest taka możliwość, np. w formularzu PIT-37 jest to rubryka nr 124) numer KRS Fundacji dla Młodzieży powołanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży: 0000339553
5. W rubryce cel szczegółowy wpisz KSM KRAKÓW (pozycja nr 126 PIT-37)
6. Tak wypełniony formularz przekaż do Urzędu Skarbowego.

UWAGA! Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Rozliczenie emerytów i rencistów:
Emeryci lub renciści, którzy sami się nie rozliczają, a rozlicza ich ZUS mogą przekazać 1% od podatku na rzecz KSM Archidiecezji Krakowskiej. W takiej sytuacji należy samodzielnie wypełnić i złożyć PIT-37 w oparciu o rozliczenie, które emeryt lub rencista otrzymał z ZUS. W odpowiednich rubrykach PIT-37 należy wpisać: „KSM KRAKÓW” oraz Numer KRS „0000339553”.

Istnieje także możliwość wsparcia konkretnej jednostki: „Trybów. Katolickiego miesięcznika studenckiego”, oddziałów KSM Wola Justowska, KSM Balice, KSM Podsarnie -Harkabuz, KSM Krempachy oraz Koła Akademickiego KSM.
W tym celu należy w rubryce „Cel szczegółowy” wpisać odpowiednio:
KSM KRAKÓW – TRYBY
KSM KRAKÓW – WOLA JUSTOWSKA
KSM KRAKÓW – BALICE
KSM KRAKÓW – U SZCZEPANA
KSM KRAKÓW – RABA WYŻNA
KSM KRAKÓW – KREMPACHY
KSM KRAKÓW – PODSARNIE-HARKABUZ.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom. Każda, najmniejsza nawet kwota przekazana na rzecz KSM Archidiecezji Krakowskiej przyczyni się do organizacji inicjatyw formacyjnych, kulturalnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Archidiecezji.